UNDERVISNINGEN

Du får en kunskapsgrund som innebär valfrihet inför högre studier och bred kompetens i arbetslivet. Projektarbeten, fältstudier och andra praktiska tillämpningar hjälper till att fördjupa kunskaperna och ge de nödvändiga erfarenheter som verkligen spelar roll, oavsett framtidsval. Går det att kombinera? Vi har gjort det i 20 år.

Waldorfgymnasiet har en praktisk approach, med en studievänlig undervisningmetod som är utvecklad för att ge dig den bästa och smidigaste studieupplevelsen.
Det innebär bland annat att teoretiska ämnen läses på förmiddagen med praktiska laborationer eller estetiska ämnen på eftermiddagen, och att kurserna till stor del studeras i block istället för i ett uppsplittrat veckoschema. Det underlättar
överblick, fördjupning och engagemang.
Teoretiskt arbete kombineras med det praktiska. Laborationer, fältresor och egna projekt är viktigt i alla studieområden, inte minst de naturvetenskapliga.
Utbildningen är på många sätt högskoleförberedande i sin utformning.
Undervisningen styrs inte av färdiga läromedel utan består av en mångfald av olika metoder såsom lärarens undervisning, självstudieuppgifter, grupparbeten och konstnärlig bearbetning. Genom att föra egna anteckningar till lärarens föreläsningar och arbeta självständigt med konstnärliga, skriftliga och muntliga
redovisningsmetoder blir övergången til högre studier enkel. Genom att uteckla dina tal- och skrivförmågor förbereder du dig även inför det professionella
yrkeslivet.

“Lärarna och stämningen på skolan var verkligen fantastisk och undervisningen var mycket inspirerande. Jag tror inte att jag skulle ha blivit lika motiverad att förverkliga mina mål om jag hade gått någon annanstans.” Natanael, registuderande i Stockholm, f.d. elev