OM SKOLAN

Waldorfgymnasiet i Umeå har bedrivit gymnasieundervisning i snart 25 år och är den äldsta friskolan i Umeå.

Vi vill vara ett alternativ till de stora gymnasieskolorna genom att satsa på kvalité i material och undervisning. Det gör vi genom att undervisa i små grupper med hög lärartäthet och med möjlighet till individuell vägledning i dina gymnasiestudier.

Skolområdet bygger på en tydlig tanke kring rummets betydelse i lärandesituationen, med en genomtänkt arkitektur och rumsplanering. Mycket omsorg läggs vid skolans miljö, både ute och inne. Vi har till exempel en skolträdgård ett växthus och smedja. Skolan sägs vara en av Sveriges vackraste.

Vi är inte vinstdrivande utan bygger på en väl inarbetad pedagogisk idé.


WALDORF I VÄRLDEN

Det finns idag 1023 Waldorf- och Rudolf Steinerskolor i 60 länder över hela världen, varav 45 ligger i Sverige.

Det specifika med waldorfskolorna i Sverige är att de följer de nationella kursplanerna inom GY 2011, men också en för alla waldorfskolor gemensam läroplan och metodik.

Flera forskningsrapporter ger starkt stöd till Waldorfskolor och den unika pedagogik som används. Waldorfelever har visat sig ha särskilt lätt för högre studier och söker sig i hög grad till högskoleutbildning.


WALDORFPEDAGOGIK

Den alterativa pedagogiken är religiöst och politiskt obunden.

Veckoschemat läggs upp i block där varje ämne behandlas tre veckor i taget, vilket gör undervisningen mer sammanhängande och lättare att ta till sig.

Pedagogiken gör att man kan öva alla sina kompetenser och varje dag innehåller konstnärliga och praktiska inslag såväl som naturvetenskapliga och humanistiska.

Bildningsidealet är starkt och målet med den Waldorfpedagogiska skolgången är att ge eleverna redskap att utvecklas till fritt tänkande självständiga individer med stora valmöjligheter inför det framtida yrkesvalet.

Några ämnen som är unika för skolan är eurytmi och smide. Ämnen som läses utöver den nationella kursplanen är bl. a fältmätning, naturgeografi, astronomi, geologi, marinbiologi, teater, bokbindning och silversmide. Gymnasiets olika teman knyts varje läsår samman av olika projektresor till bl. a till Lovund, Barcelona och Poltava.