NATURPROGRAMMET

Studievägskod: NAWALVE

Naturprogrammet ger behörighet till de flesta högskoleutbildningar och passar både om du vill läsa vidare efter gymnasiet eller hålla alla vägar öppna.

På Waldorfgymnasiet kombineras de naturvetenskapliga ämnena i viss mån med ämnen inom andra områden såsom samhällskunskap, konst och humaniora för att både bredda dina kunskaper och ge verktyg till ett kreativt och tvärvetenskapligt tänkande.

Parallellt med föreläsningarna arbetar du praktiskt med laborationer och
experiment i labbmiljö. Tillsammans med fältstudier ger detta viktiga
erfarenheter både i labbarbete, analytiskt tänkande och problemlösning,
samtidigt som det utvidgar och åskådliggör det teoretiska kursmaterialet.

Individuella val inom konst, humaniora och språk ger dig möjlighet att i högre grad välja vad du vill läsa och fördjupa dig i.

Naturprogrammet passar dig som funderar på att läsa vidare inom ämnen som medicin, teknik och naturvetenskap, eller helt enkelt vill ha stor valmöjlighet efter gymnasiet.

Studierna ger dig full naturvetenskaplig behörighet med tillgång till de flesta
högskole- och universitetsutbildningar.

Du läser matematikkurser upp till nivå 4 och samtliga gymnasiekurser i kemi, fysik och biologi. Utbildningen kan även breddas med personligt valda
tillvalskurser inom estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Du kan t.ex. bli:
Biolog, läkare, civilingenjör, lärare, tandläkare,
farmaceut, veterinär, landskapsarkitekt, jägmästare,
it-yrken, laboratorieyrken. Och mycket annat!
“Skolan motiverade mig hela tiden till att göra mycket mer och testa nya saker. De lade stor vikt vid elevernas personliga utveckling och det fanns alltid ett helhetstänk i utbildningen. Studiemetoderna har gett mig en studieteknik som är mycket värdefull.” Oscar, läkarstuderande vid Umeå universitet, f.d. elev